Motor-VS,s.r.o.

Srdečne Vás vítame!
Sme radi, že ste nás navštívili.

Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie
Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie

Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie


• Polovica nováčikov sa počas výučby v autoškole nenaučí, ako sa pripraviť na nepriaznivé počasie
• Len 34 % začínajúcich vodičov rozumie tomu, aké je dôležité pripraviť sa na nepriaznivé počasie, hovoria inštruktori autoškôl

Bratislava 3. januára 2014 – V období, keď začína tohtoročná zima, nový prieskum spoločnosti Goodyear EMEA a Európskej asociácie autoškôl (EFA) odhalil, že väčšina (66 %) nováčikov získa vodičský preukaz bez toho, aby rozumeli, aké dôležité je pripraviť sa na nepriaznivé poveternostné podmienky.
Zatiaľ čo takmer polovica poľských nováčikov (47 %) si uvedomuje, že príprava na nepriaznivé poveternostné podmienky je nevyhnutná, v Českej republike je to iba 28 % začínajúcich vodičov a v Dánsku dokonca len 18 %. Podľa inštruktorov autoškôl rozumie dôležitosti správne udržiavaných pneumatík len 38 % európskych nováčikov za volantom a len dve pätiny (41 %) vie, ako skontrolovať hladinu oleja, nemrznúcej zmesi do ostrekovačov a chladiacej kvapaliny.
Tento prieskum tak isto odhaľuje, že nie všetci učitelia autoškôl majú čas poučiť žiakov o dôležitosti prípravy na nepriaznivé počasie. V Európskej únii výučbu riadenia vozidla v zlých poveternostných podmienkach zahŕňa do inštruktáže len polovica inštruktorov (51 %), v Turecku až 82 %, ale v Českej republike len 41 % inštruktorov.
Zdá sa však, že začínajúci vodiči sú na rozdiel od inštruktorov presvedčení o svojich znalostiach. Prieskum spoločnosti Goodyear z roku 2013 medzi začínajúcimi vodičmi zistil, že 60 % mladých vodičov mení s klesajúcou teplotou letné pneumatiky za zimné. Rovnaké percento (60 %) si nájde čas na zistenie, ktoré pneumatiky majú najlepšiu priľnavosť v zimných podmienkach.
Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré pomôžu motoristom jazdiť bezpečne, bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 

O metodike prieskumu
Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334).
 
Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie.                  
 

O spoločnosti Goodyear


Goodyear je jedným z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 69 000 pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 52 závodoch v 22 krajinách sveta. V inovačných centrách v Akronu, Ohio a v Colmar-Berg, Luxembursko, sa vyvíjajú najmodernejšie výrobky a služby, ktoré určujú technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.
Spoločnosť Goodyear má za sebou 111 rokov cenných skúseností vo vývoji nevyhnutnej súčasti každého automobilu – pneumatiky. Veríme preto, že je našou povinnosťou zúčastniť sa debát o bezpečnosti pneumatík.
Chceme sa podieľať na bezpečnejšom cestovaní. V Európe patrí spoločnosť Goodyear medzi signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ERSC). Spoločnosť Goodyear podporila myšlienku európskeho značenia pneumatík, ktoré zákazníkom uľahčí posúdiť vlastnosti pneumatiky z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti. Spoločnosť Goodyear podporuje povinné zavedenie systému kontroly tlaku v pneumatike – elektronického systému, ktorý sleduje tlak vzduchu vnútri pneumatiky – do všetkých nových osobných automobilov od roku 2012 a všetkých predávaných automobilov od roku 2014. Spoločnosť Goodyear rovnako podporuje myšlienku zavedenia právnej úpravy používania zimných pneumatík vo všetkých členských štátoch Európskej únie zvyšujúcej bezpečnosť cestnej premávky v zimných podmienkach. Spoločnosť Goodyear sa spolu s kompetentnými osobami venuje názorným ukážkam dôležitosti bezpečnosti na cestách.
Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na : www.goodyear.sk
 

O Európskej asociácii autoškôl (EFA)


EFA reprezentuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín vo všetkých európskych úradoch, inštitúciách a organizáciách, ktoré sa týkajú výučby v autoškole: platy inštruktorov v autoškolách, rozvoj vodičov, ďalší výcvik začínajúcich vodičov, ekologicky šetrná jazda, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 
Hlavným cieľom je: harmonizácia výcviku a skúšok inštruktorov, príp. učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov výcviku všetkých kategórií vodičov, príprava a harmonizácia osnov pokročilého výcviku všetkých kategórií vodičov, harmonizácia vzdelávania a skúšok vodičov, harmonizácia štandardov testovacích organizácií a skúšajúcich. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických či náboženských záležitostiach.